Adverteren in wijkblad Lindenholt Leeft


Lindenholt Leeft is een fullcolourmagazine voor Lindenholt. Het blad wordt gemaakt voor en door bewoners en huisaanhuis verspreid. Daarnaast is het gratis verkrijgbaar bij publieks-trekkende organisaties zoals supermarkten en wijkcentra.

Lindenholt Leeft verschijnt 6 keer per kalenderjaar. De oplage is 6500exemplaren.

Advertenties

In onderstaand schema staan de advertentieformaten en de daaraan verbonden prijzen. In de voorlaatste kolom staat de prijs bij eenmalige plaatsing, in de laatste kolom de prijs per nummer indien in elk nummer geadverteerd wordt (= een korting van 20 procent). Aflopend  betekent dat de advertentie tot aan de rand van de bladzijde loopt. Om ervoor te zorgendat door het snijden van de pagina’s geen lelijk wit randje ontstaat, moet deadvertentie 3 mm groter zijn.

Illustraties moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi. Advertorials en advertenties kunnen in elk nummer een andere inhoud hebben. Dat heeft geen invloed op de prijs. 

Er wordt géén btw in rekening gebracht.
Inlichtingen: telefoon: 06 51 17 12 17, e-mail: info@lindenholtleeft.nl.

Adverteren in combinatie met andere magazines
Het is mogelijk om tegelijkertijd in andere bewonersmagazines te adverteren. Omdat de oplagen van deze bladen anders zijn dan die van Lindenholt Leeft, gelden hiervoor andere tarieven. Adverteren in meerdere magazines levert grotere kortingen op. 

Voor informatie kunt u contact opnemen via 06 51 17 12 17 of info@lindenholtleeft.nl