Ontmoeten


Algemene informatie Lindenholt.

Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland .

Het stadsdeel ligt ten westen van het Maas-W aalkanaal en bestaat uit de wijken 't Acker , 't Broek , De Kamp, Kerkenbos (voorheen 't Bos), Neerbosch-West, Westkanaaldijk en Bijsterhuizen .

De wijken 't Akker, De Kamp en 't Broek zijn onderverdeeld in 18 aparte buurten. In deze buurten en in de wijken Kerkenbos en Bijsterhuizen hebben de straten geen straatnamen, maar nummers. Dit is vrij ongebruikelijk, maar werd reeds toegepast in stadsdeel Dukenburg ten zuiden van Lindenholt en wordt buiten Nijmegen ook aangetroffen in Wijchen en Lelystad.

Lindenholt heeft een oppervlakte van 8,26 km� en het aantal inwoners is 16.121 (peildatum 1 januari 2005). In 1977 is men begonnen met de bouw van het stadsdeel Lindenholt. De bebouwing bestaat grotendeels uit laagbouw-eengezinswoningen; dit in tegenstelling tot het zuidelijker gelegen stadsdeel Dukenburg , waar hoogbouw de overhand heeft. Het stadsdeel ligt in een poldergebied met veel oppervlaktewater. Binnen het stadsdeel bevinden zich het bedrijvenpark Lindenholt en het industrieterrein Westkanaaldijk.

Een klein deel van de bebouwing, in de noordoosthoek aan de St. Agnetenweg en de Nieuwstadweg, bestaat uit een restant van het voormalige dorp Neerbosch, dat door de aanleg van het Maas-Waalkanaal in 1920 doormidden gesneden werd. De naam Lindenholt komt als Lyndenholt al voor in de 13e eeuw. Het was toen een wild bebost gebied. In een brief uit november 1300 geeft de graaf van Gelre toestemming het gebied te ontginnen. In die brief is ook sprake van het gebied Honicholt. De huidige Lindenholtse wijken liggen bijna allemaal in het voormalige Honicholt, terwijl in het historische Lyndenholt tegenwoordig landbouwgebied, de snelweg A73 en een afvalverwerking gelegen zijn.