Aanleveren copij


Aanleveren van artikelen

Zelf een artikel aanleveren kan heel eenvoudig: mail het naar . Ook is het mogelijk het artikel te up-loaden via de website www.lindenholtleeft.nl of te versturen naar het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht kopij aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden te weigeren. Dit laatste heeft meestal als oorzaak dat er onvoldoende ruimte is bij de eindopmaak van het blad. Wanneer relevant zal de aangeleverde kopij kunnen worden opgenomen worden in de planning voor de volgende editie. In geval u een artikel naar de redactie stuurt betekent dit dus nooit dat het ook automatisch zal worden geplaatst.

Het aanleveren van tekst bij voorkeur als platte tekst zonder opmaak.

Aanleverspecificaties: 

1 kolom = 200 woorden, 2 kolommen 400 woorden en 1 pagina(3 kolommen) 600 woorden. 

Foto's

'Een foto zegt meer dan duizend woorden'. Het aanleveren van foto's wordt door de redactie altijd zeer toegejuicht. Foto's altijd onbewerkt en los aanleveren minimale grootte 1 MB per foto. Vermeldt bij de foto's wie daar op staan en wat er op is te zien.