Belangrijke telefoonnummers


 • Alarmnummer: 112
 • Politie: 0900 88 44 (ook team Lindenholt)
 • Brandweer: (024) 329 75 99
 • GGD: (024) 3 297 297
 • Gezondheidscentrum Lindenholt: (024) 378 18 18
 • Huisartsenpost: 0900 88 80
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
 • Radboudumc: (024) 361 11 11
 • Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
 • Dierenambulance: (024) 355 02 22
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
 • Meldpunt Kindermishandeling: (026) 442 42 22, 0900 123 123 0
 • Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 01 01
 • Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
 • Kindertelefoon: 0800 04 32
 • Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
 • Maatschappelijk werk (NIM): (024) 323 27 51,
 • Bindkracht10 / Stiplijn: 024-3502000 
 • Sterker / Langer Thuis Nijmegen: 088 - 00 17 121
 • ZZG zorggroep, wijkverpleging Lindenholt: 024 – 366 57 77
 • Wijkcentrum De Brack: (024) 377 57 84 Leuvensbroek 1200,
 • Wijk- en jongerencentrum De Sprok: (024) 373 32 51, Weteringweg 51
 • Sportfondsenbad Dukenburg: (024) 377 15 70, Meijhorst 7041
 • Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
 • De Lindenberg: (024) 327 39 11
 • Lux: 0900 589 46 36
 • Gemeente Nijmegen: 14 024
 • Bel- en Herstellijn: 14 024 bel&
 • Bureau Toezicht: 14 024
 • Milieupolitie: 14 024
 • Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
 • Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
 • Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
 • De Gemeenschap: (024) 381 78 00
 • Portaal: 0800 767 82 25,
 • Standvast Wonen: (024) 382 01 00
 • Talis: (024) 352 39 11,
 • WoonGenoot: (024) 344 06 39
 • Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96
 • Montessorischool Lindenholt  Leuvensbroek 2004 6546 XN Nijmegen Tel: 024-3774367
 • r.-k. basisschool de Wingerd Leuvensbroek 2010 6546 XN Nijmegen Telefoon  024-373 4182 
 • DE  BLOEMBERG Zellersacker 1103 6546HB Nijmegen 024-3774864
 • Basisschool Kampus de Gildekamp 60-16 6545 LX Nijmegen 024 377 79 61
 • SO4 De Windroos  Gildekamp 60-12 6545 LX Nijmegen 024-
 • SBO De Windroos Locatie Lindenholt Gildekamp 60-22 024 373 0209
 • De Lindenhoeve, Zellersacker 1104 6546 HC Nijmegen 024 373 45 09
 • De Luithorst, (Kampus) De Gildekamp 6010 6545 LX Nijmegen 024 373 41 88
 • Mondial college Lindenholt,  Locatie Leuvensbroek;  30-01  6546 TD NIJMEGEN   024-3786993
 • Locatie Meeuwse Acker; De Meeuwse Acker 2020 6546 DZ  NIJMEGEN  024-8200400