Boekenboom


De boekenboom is een openbare  boeken kast die op een aantal openbare locaties in de wijken van stadsdeel Lindenholt te vinden zal zijn. Het basis idee is dat bewoners van Lindenholt hier boeken kunnen halen, eigenlijk ruilen, je kunt een boek krijgen als je er zelf een ander boek voor in de plaats zet. De denktank ziet de boekenboom echter vooral als een aanleiding, een aanleiding  voor het organiseren van allerlei activiteiten rond de boom. Een levende boekenboom die een sociale en cultureel functie binnen Lindenholt krijgt. Een ontmoetingsplek met een verrassende  aanleiding om achter de voordeur vandaan te komen en  elkaar als bewoners van Lindenholt te ontmoeten.  Dit willen we bereiken door een keer per maand een activiteit te houden bij een van de bomen. Dit kan gaan over boeken, films of games maar ook over andere thema ss waarover dan die maand veel boeken in de boekenboom te vinden zijn. Wij gaan verschillende bewoner uit Lindenholt  hierbij betrekken en vragen of zij (eenmalig) een activiteit willen inbrengen en organiseren.

Het creeeren van nieuwe ontmoetingsplekken door boekenbomen te plaatsen in de 3 wijken van Lindenholt en de boekenboom levend te houden door activiteiten op het gebied van kunst en cultuur daarbij te organiseren.

Wij zien de boekenboom vooral als een aanleiding  voor het organiseren van allerlei activiteiten rond de bomen, zodat het een levende boekenboom wordt. Dit willen we bereiken door 1 keer per maand een activiteit te houden bij een van de bomen. Dit kan gaan over boeken, films of games maar ook over andere thema's waarover dan die maand veel boeken in de boekenboom te vinden zijn. Wij willen verschillende bewoner uit Lindenholt  hierbij betrekken en vragen of zij (eenmalig) een activiteit willen inbrengen en organiseren.

Op 6 november j.l. is de tweede boekenboom geopend.

Voor degenen die het gemist hebben: hij staat naast wijkcentrum De Kampenaar aan de Zwanenstraat. Opnieuw gaat het hier om drie samengevoegde, uitgeholde, bomen. Gezellig is ook dat er 2 banken bij de boom zijn geplaatst; dan kun je op je gemak even kijken of je een geschikt boek hebt uitgezocht.
Voor de opening was de wethouder van kunst en cultuur uitgenodigd: de heer Bert Velthuis. Na een korte speech, waarin ook Willem van Meegen, terecht, in het zonlicht werd gezet voor al zijn inzet om deze 2e boekenboom voor elkaar te krijgen, heeft de wethouder, samen met een aantal kinderen, de boekenboom aan de Zwanenstraat symbolisch geopend.
En mogen we er allemaal veel plezier van hebben.
Jacqueline Langenhuyzen

 

 

Rot13.write('vasb@yvaqraubygyrrsg.ay');" huis="" img="" in="" informeren="" komen="" le="" lenen.="" lindenholt="" met="" neem="" nodige="" november="" nu="" of="" om="" ongetwijfeld="" op="" openingsceremonie="" oplettende="" over="" p="" plein="" project.="" reageer="" ruimtes="" snackbar="" span="" src="http://www.lindenholtleeft.nl/files/lindenholtleeft.nl/admin/boekenboom/foto.JPG" staan="" stellen="" stevig="" style="margin: 5px; border: 0px solid currentColor; border-image: none; width: 214px; height: 270px; float: left;" te="" tegenover="" typisch="" u="" uiteraard="" uitgenodigd="" van="" verankerd="" verankerd.="" verzamelen="" voor="" voortgang="" vullen.="" waarbij="" we="" width="475" wilt="" worden="" wordt="" zal="" zijnde="" zullen="">