STIP


Wat zijn Stips?

Een Stip is er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip kun je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En je kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. Je kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.

De Stips zijn er voor alle bewoners van Nijmegen. In de Stip werken professionals van hulp- en dienstverlenende organisaties en bewoners samen. Elke Stip heeft een coördinator, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de Stip en samenwerking in de wijk. Deze coördinator is een medewerker van een de van de organisaties die deelnemen aan de Stips.

Openingstijden zijn:

maandagmiddag 13.30-16 uur, 

woensdagmiddag 13.30 -16 uur en

donderdagmiddag13.30 - 16 uur. 

Contact:

Eus de wit Bindkracht10 /  Stip coördinator 0612622078 

en 

Stiplijn 024-35002000.