Repaircafé en Kledingherstel


REPAIRCAFÉ en KLEDINGHERSTEL LINDENHOLT

Repaircafé & Kledingherstel. Elke 2e zaterdag van de maand van 10 – 13.00 uur

Aanmelding niet nodig

Kledingherstel Lindenholt: Kleine reparaties aan kleding en textiel.

Elke 4e donderdag van de  maand van 14.30 tot 17 uur

Aanmelden: niet nodig Info: 06-16463650

Het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt is een wijkgericht bewonersinitiatief. Het is bedoeld voor individuele bewoners uit Lindenholt zonder bedrijfsoogmerk. Het bewonersinitiatief is gekoppeld aan het wijkatelier Lindenholt.

Het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt is geen gratis reparatiewinkel/werkplaats, maar vooral een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht, elkaar helpen en om sociaal contact tussen buurtgenoten.

Het repareren zal daarom gebeuren tijdens de bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp/kledingstuk. Het is niet de bedoeling dat mensen kapotte spullen bij Het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt afgeven en ze later weer ophalen. U kunt dus geen spullen achterlaten.

Het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt draait op vrijwilligers en is niet commercieel. De prijzen die gevraagd worden voor de Kledingherstel variëren van 50 ct tot 3 euro. Voor het Repaircafé is dit altijd 3 euro. Hiervan worden gereedschappen en klein materiaal betaald. Indien een voorwerp niet gerepareerd kan worden maar men is er veel tijd mee bezig geweest, wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld

Het initiatief helpt de levensduur van materialen en kleding te verlengen. Graag willen we een bijdrage leveren aan het terugbrengen van reparatie als logische activiteit in de samenleving. We willen de sociale cohesie in Lindenholt bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerende en laagdrempelige samenkomst.

Bewoners worden op volgorde van binnenkomst geholpen. Daar waar mogelijk helpt de eigenaar mee.  Bij binnenkomst vragen we u om uw naam en adres te noteren.

Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan nadat het eerste voorwerp is gemaakt. Inschrijvingen kunnen vroegtijdig worden gestopt, als blijkt dat er al lange wachttijden zijn, en de openingstijd in het gedrang komt.

Eigen risico en garantie:  Bezoekers die kapotte voorwerpen en kledingstukken aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. Het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt geeft geen garanties voor het herstelde product en is niet aansprakelijk als voorwerpen die zijn gerepareerd, ter plekke of thuis toch niet blijken te werken of opnieuw kapot gaan. De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten. De bezoekers van het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd. Iedereen neemt zijn/haar meegebrachte producten weer mee.

Wanneer u zelf al weet welke onderdelen vervangen moeten worden dan kunt u deze zelf al aanschaffen en meebrengen. Het Repaircafé & Kledingherstel Lindenholt schaft geen vervangende materialen aan en doet ook geen bestellingen van materialen. Evt. gebruiksmateriaal zoals kleine schroefjes en doorsnee garen is wel voorhanden.

Het gaat om kleine doe-het-zelf reparaties. Voor grotere herstellingen dient u op zoek te gaan binnen de reguliere markt.

Heeft u goede gereedschappen en/of gebruiksmateriaal waar u niets meer mee doet en wilt u deze doneren? Wij stellen het op prijs. U kunt het brengen tijdens de openingstijden of we halen het bij u op.