Lindenholtleeft.nl

Inloggen of inschrijven

Gerard van Bruggen
28 september 2018

bericht van de Burgemeester

Geachte bewoners,

 In augustus jl. heb ik u geïnformeerd over de zaak rond een bewoner uit uw wijk Hegdambroek.

 Ik heb toen besloten de woning te ontruimen en de bewoner en zijn gezin te vragen uit veiligheidsoverwegingen voor onbepaalde tijd de woning te verlaten en elders onderdak te vinden.
De bewoner heeft de rechter gevraagd dit op te schorten.

De zitting hierover heeft op verzoek van de rechtbank achter gesloten deuren plaatsgevonden. Vandaag heeft de rechter uitgesproken het verzoek niet te honoreren. Dit betekent dat de bewoner en zijn gezin voorlopig niet terugkeren.

Ik zal, zoals ik u in augustus ook al vertelde, wel periodiek de situatie beoordelen om te kijken of mijn besluit van kracht moet blijven.

Ik houd u hiervan op de hoogte.

 Met vriendelijke groeten,

 

drs. H.M.F. Bruls

Burgemeester van Nijmegen