Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Uitgelicht:

Botulisme vastgesteld in de vijver De Omloop in Lindenholt.

Gerard van Bruggen
15 juni 2017 , 252x gelezen

Er is botulisme vastgesteld in de vijver De Omloop in Lindenholt. Dit is een vergiftiging die dodelijk is voor waterdieren. Ook voor honden die gaan zwemmen is het gevaarlijk. Botulisme vormt geen direct gevaar voor de gezondheid van mensen. Maar mensen moeten niet het water ingaan om te spelen of zwemmen.

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

Maatregelen

Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het rivierengebied, neemt de aanpak van botulisme op zich. De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. Er zijn geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Meldingen

Hoewel deze vorm van botulisme niet overdraagbaar is op mensen, raadt het waterschap mensen af om dode dieren zelf op te ruimen. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090. Het waterschap adviseert daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld. Ook het vissen wordt afgeraden.

Op de website van het waterschap staat een actueel overzicht van exacte botulisme locaties: www.waterschaprivierenland.nl.

Voor informatie over de kwaliteit van officiële zwemwateren kunt u terecht op de website van de provincie.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Stevens, wijkregisseur openbare ruimteReacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt ยป