Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Lindenholtleeft.nl

Inloggen of inschrijven

Over

Agneskerk Lindenholt is (onderdeel van de parochie H. Stefanus)
Vieringen in de Agneskerk op zondagmorgen om 10.00 uur een eucharistieviering op donderdagmorgen om 7.45 uur een morgengebed
Openingstijden
Er is buiten de vakantieperioden van maandag- tot en met vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of gastheer aanwezig in het parochiecentrum. U bent van harte welkom voor vragen, het opgeven van een misintentie, om een kaarsje aan te steken in het stiltecentrum, of zomaar.
Dringende pastorale vragen buiten deze uren worden via de telefonische achterwacht beantwoord.