Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp geboden:

Wandeling of praatje


Klik en ga naar de volgende stap.

Wijkbewoner uit de kampenwijken biedt wandelingen, praatje of een spelletje bij de andere wijkbewoner thuis aan. Het is niet bedoeld om samen boodschappen te doen, en de bewoner heeft tijd op dinsdag- en woensdagmiddag.

Vrijwilliger

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt ยป