Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nieuws:

geschiedenis van Lindenholt

gerard van bruggen, (redactie lindenholt leeft)
10 oktober 2017 , 65x gelezen

1977 eerste nieuwe bewoners in Lindenholt

Het is alweer 40 jaar geleden dat de eerste nieuwe bewoners inhet stadsdeel Lindenholt gingen wonen.

De eerste wijk in Lindenholt, de Voorstenkamp was een feit.

StichtingBewonersoverleg Lindenholt, in samenwerking met Stichting Lindenholt maaktgeschiedenis, Stichting Zevensprong in Dukenburg, de verschillende woningbouw verenigingenen de gemeente Nijmegen, willen medio november dit jaar hier aandacht aanbesteden door een avond te organiseren om de geschiedenis van Lindenholt

in woord enbeeld aan u kenbaar te maken.

De geschiedenisvan het gebied gaat al eeuwen terug en is door de tijd veranderd van een bos enmoerasgebied in een stadsdeel waar 16 duizend mensen wonen. De definitieve datumen verdere uitleg krijgt u begin november in uw brievenbus. Heeft u na het lezenhiervan nog interessante beelden en of wetenswaardigheden hebben over Lindenholtdan zouden wij het op prijsstellen als u die met ons wilt delen.

U kunt ditsturen naar: bewonersoverleglindenholt@gmail.com


Reacties