Lindenholtleeft.nl

Inloggen of inschrijven

Top aantal aanmeldingen Mondial College!Vanaf de start van het huidige schooljaar heeft het Mondial College extra aandacht besteed aan de werving van nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar. 

Mondialbreed zijn alle activiteiten, lessen en bijzonderheden die plaatsvonden gepromoot en actief in beeld gebracht op social media, in de nieuwsbrief en op de website. Dit om een betere binding te krijgen met bestaande en potentiële leerlingen en hun ouders/verzorgers. Al het harde werken en de inzet van alle medewerkers én leerlingen hebben ervoor gezorgd dat het succesvol heeft uitgepakt: het aantal aanmeldingen is gestegen ten opzichte van vorig jaar!