Lindenholtleeft.nl

Inloggen of inschrijven

geen lokale partijen bij debat? (2018)Vreemd, alleen landelijke partijen doen mee aan  het debat in Lindenholt, terwijl 40% lokaal stemt.?

Wij als Ouderenbelangennijmegen.nl zal in ieder geval met lijst 9 meedoen en de belangen van meer dan de helft van alle Nijmegenaren behartigen. 

Vindt u het ook belangrijk dat:

De veiligheid in de woonwijken een hogere prioriteit krijgt?

Welvaart meer omgezet wordt naar welzijn?

Niet gekort wordt op thuiszorg?

65 plussers, maar ook invaliden en echte minima vrij gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en musea?

Er meer handhavers komen om storend fietsgedrag en scooters in heel de stad uit te bannen?

In winkelstraten, pleinen en in wijken lange dubbelzijdige banken worden geplaatst als rustpunt en tot bevordering van contacten?

Lokaal voor uw belangen stemmen nu belangrijker is dan op landelijke politiek?

Nijmegen er niet alleen voor de studenten is, maar voor alle burgers?

“Oud = In” en dus ook beter vertegenwoordigd moet zijn in de raad?

  • Gemeente pro actief meewerkt aan het geschikt maken van woningen voor senioren?

Als u het hier ook mee eens bent, stem dan voor U zelf en geef onze beweging Ouderen Belangen Nijmegen uw stem. Met drie zetels in de raad kunnen we voor veel Nijmegenaren veel belangen behartigen. Steun ons want ook jij wordt ouder. Ook jij hebt (groot)ouders. De meeste  Nijmegenaren hebben de komende jaren te maken met: mantelzorger  zijn of worden, met pensioen gaan, willen verhuizen, baan verliezen, achteruitgang in hun welzijn. Helaas is er in de laatste periode hiervoor te weinig aandacht geweest in de raad. Geef ons jullie stem.

Oud = In. Onze site: www.ouderenbelangennijmegen.nl: Stuur uw vragen naar .

Stem op lijst 9 en onze namen L.A. Venderbosch, P.J.A. Rutten en W.A. Crum.