Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nieuws:

Buurtswhatssapp Lindenholt (Kampwijken)

Buurt WhatsApp De Kamp
13 april 2016 , 584x gelezen

Buurtswhatssapp Lindenholt


Algemene richtlijnen inschrijven BuurtWhatsAppdeKamp:

De opzet is om per wijk uiteindelijk een BuurtWhatsapp te hebben en zo personen die zich verdacht gedragen, of al iets hebben misdaan te kunnen volgen door alleen maar te signaleren en dit te melden in de App.
Bij criminele handelingen wordt uiteraard altijd de politie ingeschakeld.

Het kan ook zo zijn dat er zich al iets heeft voorgedaan en wij de politie zo misschien op het juiste spoor van de daders kunnen zetten.

Wat moet je doen als lid van de BuurtWhattsAppdeKamp?

  1. Het belangrijk om eerst een goed signalement op te nemen.
  2. Houdt alles kort en zakelijk te houden en meldt enkel als er wat te melden valt!
  3. Iedereen kan meedoen met een smartphone woonachtig / betrokken is / met de wijk
  4. Eerst whatsapp versturen en daarna bellen met 112 of 0900 8844 al naar gelang de situatie.
  5. Mede dankzij whatsapp een daling van ruim 40% woning inbraken.
  6. Maak een foto of filmpje: Denk aan uw eigen veiligheid (geen flitser gebruiken)

Routepad van een WhatsAppmelding volgens SAAR:

De route die een WhatsAppmeling volgt wordt grotendeels bepaald door SAAR.

SAAR staat voor:
S Signaleer
A Alarmeer
A App
R Reageer

Juist door SAAR vallen de WhatsAppmeldingen binnen een bestaand politieproces.

Routepad:

1. Een verdachte situatie wordt ontdekt (Signaleer).

2. De politie wordt gebeld door 0900 8844 of 112 (afhankelijk van de situatie) te bellen (Alarmeer).

3. De verdachte situatie wordt gemeld naar de coördinator van de Appgroep van de wijk waar je lid van bent (App). De coördinator bepaald of de melding wordt doorgestuurd naar de juiste instantie. De coördinator stuurt de App door naar de groep.

Daarin wordt gemeld:

- Dat je de politie gebeld hebt (diegene wordt door de politie teruggebeld en geeft nieuwe info die andere leden in de groep plaatsen door aan de politie)
- Wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enz is/zijn.
- Wat je zelf gaat doen.

4. Degene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht, reageert op een manier waarbij

hij/zij zich het prettigst bij voelen (Reageer).

5. Als andere leden ze zien en bij nieuwe ontwikkelingen worden deze op de WhatsApp gezet.

6. De Coördinator beoordeelt bij het lezen van het bericht (of de berichten) of ze relevant zijn voor zijn (haar) groep.

7. In een later stadium als ook de Broek- en Ackerwijken meedoen doen dit de Stuurgroepleden.

Zij bepalen of het bericht naar relevant is voor andere wijken om te worden doorgestuurd en plaatsen ze daarna (wel of niet) in de regiegroep.

8. Bij het signaleren in de andere wijk dient degene die dit signaleert de politie te bellen (SAAR begint opnieuw)

9. Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloop bericht geplaatst moeten worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.

Groepsafspraken?

Bewoners die misbruik maken of onzin verspreiden verwijderen uit de groep
Coördinatoren zijn groepsbeheerders en kunnen mensen verwijderen
Éen ervan is hoofdbeheerder (2e is achtervang). Die controleren gegevens van de deelnemers.
Er wordt begonnen in de Kampwijken.
Later kan een regiegroep worden geformeerd als de WhatsApp ook in de overige wijken opgestart wordt.
Deelname vanaf 16 jaar dit moet gezien worden als richtlijn niet als een wetmatigheid.
Hoe meld je je aan? via website. www.lindenholtleeft.nl Hier vind je het aanmeldformulier.

Opsturen naar: whatsappdekamp@gmail.com

Er komen bordjes in de wijk:

Blijf communiceren met wijkagent en buurtprominenten.

Om je voor deze App aan te melden vragen wij het volgende van je:

Woonachtig in de kampwijken
Minimaal 16 jaar
Serieus om de buurt met jou ogen “veiliger” te maken
Je vult het formulier in en je wordt binnenkort aan de groep toegevoegd.
Bij misbruik of onzin in deze App wordt je zonder pardon verwijderd

Met vriendelijke groet.

Danny Toonen

Reacties

M 15 april 2016
Goed idee. Laten jullie mij weten wanneer de broek wijken aan de beurt zijn?
Bekijk meer nieuws in de buurt ยป